Поправка крова на објекту ,,акутном мушком одељењу“  

Поправка крова на објекту ,,акутном мушком одељењу“   

У Специјалној болници ,,Ковин“ у току је поправка кровне конструкције, која је у изузетно лошем стању на згради Одељења за интензивни третман психотичних поремећаја – мушко и Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I.

Захваљујући средствима Владе АП Војводине у износу од 8.963.074,86 динара, предметни радови ће допринети томе да Специјална болница ,,Ковин” добије нову димензију – у виду бољег, савременијег и сигурнијег места за опоравак, ресоцијализацију и излечење пацијената.

Дугогодишње занемаривање проблема проузроковало је велико оштећење крова. Поред дотрајалости бибер црепа, оштећене су и кровне летве и понеки делови кровне конструкције, које би такође требало заменити. Осим промене комплетног кровног покривача, обавиће се и све потребне опшивке крова, димњака и отвора, као и замена лимарије.