Мисија и визија Специјалне болнице за психијатријске болести "Kовин"

МИСИЈА

Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“ у Ковину, са својих деведесет и шест година постојања чини део укупног здравственог система Републике Србије и организовања свеобухватне здравствене заштите из области психијатрије и неурологије.

Болница функционише на секундарном нивоу здравствене заштите као високостручна, организована и специјализована установа у областима које својим радом обухвата:

  • психијатрија: лечење схизофреније и сродних поремећаја, лечење поремећаја
    расположења, анксиозних поремећаја, лечење деменције и других психијатријских
    поремећаја, као и лечење болести зависности од алкохолизма;
  • неурологија: акутни хемијски мождани удари, епилепсија, терапија болних
    стања, паркинсонизам, поремећаји невољних покрета.

 ВИЗИЈА

Наш дугорочни циљ је унапређење менталног здравља и иницијатива у превенцији менталних поремећаја, до ефикасније контроле тока болести и опоравка. Поред тога, и примена свих савремених терапијских протокола за лечење из области неурологије, у циљу што бржег опоравка.

Приоритет у раду Специјалне болнице је континуирано побољшање и хуманизација односа и услова лечења, уз примену савремених знања и вештина. Такође, ставићемо акценат да се лекарима и другим медицинским радницима омогући стручно усавршавање и праћење најновијих знања из области психијатрије и неурологије.

Важно је истаћи и то да највећи изазов представља реализација инфраструктурних пројеката и тежња да се приближимо европским стандардима.