Психијатријска служба/Болничка одељења

Акутно-пријемно изолационо одељење