Управа и други органи управљања

ЕТИЧКИ ОДБОР

  • др Бојана Бојовић, специјалиста неуропсихијатрије, председник
  • др Вишња Мандић Попов, специјалиста психијатрије, заменик председника
  • др Силвана Јовановић, специјалиста неуропсихијатрије
  • др Љиљана Николић, специјалиста психијатриједр Ненад Стојадиновић, специјалиста психијатрије
  • др Обрад Гломазић, специјалиста психијатрије
  • Милена Ђиновић, мастер правник