Управа и други органи управљања

 КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

  • др Оливера Савић, специјалиста психијатрије, председник
  • др Силвана Јовановић, специјалиста психијатрије
  • др Александра Гавриловић, специјалиста психијатрије
  • др Станислава Кијац, специјалиста психијатрије
  • Јелена Беатовић, виша медицинска сестра