Управа и други органи управљања

 КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унапређење квалитета рада СБПБ ,,Ковин“ је стручни орган који се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи.

Начин рада и задаци уређени су Законом о здравственој заштити и Статутом Болнице.

За чланове Комисије за унапређење квалитета рада СБПБ ,,Ковин“, именују се:

  1. Др Оливера Савић, спец. психијатрије – председник
  2. Др Силвана Јовановић, спец. психијатрије – члан
  3. Др Александра Гавриловић, спец. психијатрије – члан
  4. Др Станислава Кијац, спец. психијатрије – члан
  5. Јелена Беатовић, ВМС – члан

 

Решење о именовању чланова Комисије за унапређење квалитета рада

Решење о именовању чланова Комисије за унапређење квалитета рада

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb