Управа и други органи управљања

Комисија за заштиту од болничких инфекција


Комисија доноси Програм за превенцију и сузбијање болничких инфекција и годишњи План за превенцију и сузбијање болничких инфекција, који се доставља надлежном Заводу за јавно здравље. Комисија обавља следеће послове:

  • Доноси и периодично ревидира Програм и стручно-методолошка упутства за Мере превенције и сузибијања болничких инфекција;
  • Доставља упутства у писменој или електронској форми свим организационим јединицама;
  • Доноси годишњи План рада комисије којим:
  • Одређује стручне приоритете у сузбијању болничких инфекција према епидемиолошкој ситуацији, као и поступке у оквиру мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција у складу са препорукама и упутствима републичке Стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама;
  • Одређује метод у праћењу болничких инфекција према препоруци доктора медицине, специјалисте епидемиологије;
  • Прати примену препорука и мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција;
  • Анализира кретање болничких инфекција и утврђује приоритете у епидемиолошком надзору;
  • Сарађује са надлежним Институтима, односно Заводима за јавно здравље;
  • Подноси периодичне извештаје одговорном лицу – директору установе и надлежном Институту, односно Заводу за јавно здравље.

Комисија ради на основу Пословника о раду. Рад комисије одвија се на састанцима који се организују најмање два пута током године, а по потреби и чешће, у зависности од епидемиолошке ситуације у погледу болничких инфекција.

Чланови Комисије за свој рад су одговорни директору. Директор установе одговоран је за спровођење мера превенције и сузбијања болничких инфекција.

Председник Комисије
др Јованка Петровић, спец. психијатрије, в. д. директора

 


Чланови Комисије

др Данка Костадиновић, спец. неурологије, координатор имунизације
Мр сци мед. др Слађана Томић, специјалиста епидемиологије  - члан
др Милијана Дилпарић, лекар опште праксе – члан
Јелена Митровић Недић, мастер струковни санитарно-еколошки инжењер – члан
Милена Ђондовић, ВМС, Главна сестра болнице – члан