Управа и други органи управљања

НАДЗОРНИ ОДБОР

  • Јелена Рајковић, дипломирани економиста из Ковина, председник
  • Јелена Наранчић, дипломирани правник из Ковина, члан (представник Оснивача)
  • Др Звездан Милошевић, специјалиста психијатрије из Београда, члан (из реда запослених)