Управа и други органи управљања

УПРАВА БОЛНИЦЕ

  • В.д. директора: др Јованка Петровић, специјалиста психијатрије
  • Помоћник директора – за медицинске послове: др Данка Костадиновић, специјалиста неурологије
  • Помоћник директора – за немедицинске послове: Др Силвана Јовановић, специјалиста неуропсихијатрије
  • Главна сестра Специјалне болнице за психијатријске болести ,,Ковин“ Ковин: Милена Ђондовић, виша медицинска сестра