Управа и други органи управљања

 УПРАВНИ ОДБОР

  • Милан Здравковић, дипломирани економиста из Ковина, председник
  • Мирјана Паулица, дипломирани економиста из Мраморка, члан (представница Оснивача)
  • Др Срђан Симић, специјалиста неуропсихијатрије из Београда, члан (из реда запослених)