Приручник за Дневну болницу

Дневна болница је посебна социотерапијска институционална форма која подразумева примену различитих социотерапијских поступака у ужем смислу као што су: терапијска заједница, мале и велике групе, рекреативна и радна терапија.

Под СОЦИОТЕРАПИЈОМ се подразумевају они видови третмана који почивају на коришћењу у терапијске сврхе разних видова ГРУПНОГ третмана. У један од социотерапијских поступака у ширем смислу спада и ДНЕВНА БОЛНИЦА, у коју сте Ви примљени.

Циљ Дневне болнице је да својом организацијом и садржајем рада коригује недостатке и ограничења, како стационарног третмана у психијатријским установама, тако и амбулантног третмана психијатријског болесника.

Све информације о здравственом стању пацијента можете добити на следеће бројеве телефона:

  • Сестринска интервенција: 013/302-238;
  • Соба начелника одељења: 013/302-249;
  • Лекарска соба: 013/302-249;
  • Соба психолога: 013/302-249;

Запослени на одељењу:

  • ВД Начелник одељења: др Тијана Мирјанић, спец. психијатрије;
  • Медицинскe сестре: Бранка Манојловић 062/8803100,

Славица Стевановић  065/8803372,
Мира Лукић.  

Image
Приручник за Дневну болницу

Приручник за Дневну болницу