Заштита права пацијената

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Улица: Цара Лазара број 83, Ковин

Соба број 7 у згради суда у Ковину
Телефон: 013/744-003
Радно време: радним данима од 8 до 13 часова

Скупштина општине Ковин, на седници одржаној дана  28.11.2013. године, донела је Одлуку о Саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 24/2013).

Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената и врши друге послове утврђене Законом.

ЗАШТИТА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

Улица Цара Лазара број 85, Ковин
Републички фонд за здравствено осигурање филијале Панчево – Испостава у Ковину
Телефон: 013/742-174

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Сл. Гласник РС“, бр. 68/13), а примењује се од 01. новембра 2013. године.

Заштиту ових права обавља Заштитник права осигураних лица.

Image