Статут Специјалне болнице за психијатријскје болести "Ковин" Ковин

Image

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb