Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Едукација

Здравствени радници и здравствени сарадници имају право и дужност да у току рада стално прате развој медицинске, стоматолошке, фармацеутске науке, као и других одговарајућих наука и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свога рада. Такође су у обавези да путем континуиране медицинске едукације стекну одређени број бодова који им омогућава периодично обнављање лиценце.

Континуирана едукација подразумева: 
1) Активно и пасивно учешће на стручним састанцима, семинарима, симпозијумима, курсевима и конгресима; 
2) Објављивање научних и стручних чланака у стручним и научним часописима -публикацијама; 
3) Решавање тестова; 
4) Студијски боравак; 
5) Усавршавање у оквиру последипломских студија и здравствених специјализација. 

Поступак спровођења КМЕ у СБПБ ,,Ковин" врши се у складу са упутствима Здравственог савета Србије и надлежних Комора здравствених радника дефинисаних:
Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце.
Правилником о ближим условима за спровођење  континуиране едукације
и интерним:
Правилником о стручном усавршавању СБПБ ,,Ковин"

Важна обавештења и информације о континуираној медицинској едукацији можете наћи на странама:
https://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/
https://www.lks.org.rs/
https://kmszts.org.rs/

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb