Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Служба других специјалистичких делатности

Болничка апотека


Болничка апотека СБПБ ,,Ковин“ је самостална организациона јединица која обавља фармацеутску здравствену делатност у складу са Законом о здравственој делатности. Она обухвата континуирану набавку, испитивање квалитета, чување, издавање лекова и медицинских средстава болничким одељењима, као и израду магистралних лекова и приправака, пружање информација о лековима и њиховој безбедности, делотворности, ефикасности и интеракцији. Фармацеутске услуге су интегрални део здравствене заштите болничких пацијената, којима се обезбеђују или израђују неопходни фармацеутски производи и доприноси њиховој сигурној и рационалној примени.

Болничка апотека је апотека затвореног типа, чији је асортиман намењен болничким пацијентима и мањем броју амбулантних пацијената којима су неопходни специфични лекови, чија је примена дозвољена само у стационарним  установама. Лекови се набављају и дистрибуирају на основу исказаних потреба одељења за групе пацијената или појединце. Болничка апотека је једино место где се врши набавка лекова и осталог медицинског материјала за потребе пацијената ове установе.

Шеф апотеке
Ивана Милић, магистар фармације


Запослени

Сузана Петровић, магистар фармације

Јелена Думић, фармацеутски техничар

Мирјана Војводић, фармацеутски техничар


Контакт
Телефон: 013/302-255


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb