Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Дневна болница

Дневна болница


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Дневна болница је посебна социотерапијска институционална форма која подразумева примену различитих социотерапијских поступака у ужем смислу, као што су: терапијска заједница, мале и велике групе, рекреативна и радна терапија. Под социотерапијом се подразумевају они видови третмана који почивају на коришћењу у терапијске сврхе разних видова групног третмана. У један од социотерапијских поступака у ширем смислу спада и Дневна болница.

Циљ Дневне болнице је да својом организацијом и садржајем рада коригује недостатке и ограничења, како стационарног третмана у психијатријским установама, тако и амбулантног третмана психијатријског болесника.

У Дневној болници се лече следећи психијатријски поремећаји:

 1. Углавном сви непсихотични поремећаји, а нарочито прва психијатријска лечења као што су поремећаји расположења, поремећаји анксиозности, са свим врстама неуротских поремећаја, панични поремећаји, посттрауматски стресни поремећај итд.
 2. Декомпензовани поремећаји личности;
 3. Гранична стања;
 4. Инципијентна (почетна) дезинтегративна стања (психозе) које су релативно компензоване и код којих постоји добра сарадња и надзор од стране укућана;
 5. Реактивна стања различите дубине;

У Дневну болницу се не примају:

 1. Деменције;
 2. Болести зависности;
 3. Сви облици менталних ретардација;
 4. Тежи поремећаји личности вишег енергетског набоја;
 5. Акутне и хроничне психозе;
 6. Судско-медицински случајеви

Тим Дневне болнице сачињавају психијатар, медицинске сестре, психолог, радни терапеут и социјални радник. Својим радом покушавамо да нашим пацијентима олакшамо повратак у свакодневни породични и друштвени живот.

Начелник
Др Тијана Мирјанић, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Бранка Манојловић, медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-238


Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb