Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Служба других специјалистичких делатности

Кабинет за психологију


У оквиру Кабинета за психологију у Специјалној болници за психијатријске болести ,,Ковин“ Ковин обављају се следеће активности на одељењима:

 • диференцијално-дијагностичка процена пацијената,
 • психолошка и дефектолошка процена пацијената при отпусту, у склопу припрема за излазак на ИК,
 • учешће у тимском раду,
 • учешће у одељенским активностима (визите, терапијске заједнице, психотерапијске групе),
 • индивидуални психолошки, дефектолошки, реедукативни третмани пацијената.

Најчешћа упутна питања и разлози тестирања су:

 • диференцијално-дијагностичка процена и процена специфичних феномена (нпр. процена суицидалности, психотичности),
 • процена интелектуалних и радних способности,
 • процена когнитивних оштећења,
 • процена преостале радне способности,
 • процена потребе за туђом негом и помоћи,
 • процена подобности пацијената за смештај у Установе за социјално збрињавање,
 • форензичко-психолошка процена.

Осим рада на одељењима, као одраз важности унапређења свести о менталном здрављу и неопходност неговања истог, обављају се психодијагностичка процена и психотерапијски третмани у оквиру диспанзерске, амбулантне службе и реализују се у договору са пацијентом. 

У нашем диспанзеру можете добити релевантна и савремена сазнања из области менталног здравља, која Вам могу помоћи да очувате или унапредите сопствено психолошко функционисање, као и односе са особама које су Вам значајне. Такође, можете да сазнате практичне савете који Вам могу бити од помоћи за превладавање различитих врста емоционалних, партнерских и породичних проблема. У те сврхе, доступна је индивидуална, брачна и породична психотерапија, психолошко саветовање, психоедукација, професионално саветовање, анализа индивидуалних потенцијала и медијација.

Важно је рећи и да специјалисти медицинске психологије учествују у болничком тиму за форензичку психолошко-психијатријску процену.

У склопу интерне организације посла, свако је задужен за по два одељења.

Шеф кабинета
Анита Дотлић, специјалиста медицинске психологије


Чланови кабинета

Драган Минић, спец. мед. психологије

Наталија Леовац, клинички психолог

Жељко Голић, дипл. психолог

Анђела Петровић, дипл. психолог

Олга Стојаков Брадањи, дипл. психолог

Милица Радовић, дипл. психолог

Наталија Ђондовић, дипл. психолог

Душан Мандић, мастер психолог

Стеван Стевановић, мастер психолог


Контакт
Телефон: 013/302-279


Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb