Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Кабинет за социјални рад

У оквиру Кабинета за социјални рад обављају се следеће активности:

 • учешће у раду мултидисциплинарних тимова на одељењу;
 • учешће у изради програма рехабилитације и ресоцијализације пацијената;
 • индивидуални и групни рад са пацијентима;
 • припрема пацијената за отпуст након завршеног лечења и функционисање у спољној средини;
 • рад са породицом и заједницом на прихвату пацијента по отпусту;
 • сарадња са службама у заједници ради остваривања појединих права пацијената из области социјалне заштите, здравствене заштите и правних питања;

Шеф кабинета
Ивана Ћесаровић, дипломирани социјални радник


Чланови кабинета

Софија Лукић, дипл. социјални радник

Марина Бојовић Ристић, дипл. социјални радник

Марина Савић, дипл. андрагог, мастер с.р.

Каћа Станојевић Живић, дипломирани социјални радник

Богдан Димић, дипломирани социјални радник


Контакт
Телефон: 013/302-203


Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb