Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Кабинет за социјални рад

У оквиру Кабинета за социјални рад обављају се следеће активности:

 • учешће у раду мултидисциплинарних тимова на одељењу;
 • учешће у изради програма рехабилитације и ресоцијализације пацијената;
 • индивидуални и групни рад са пацијентима;
 • припрема пацијената за отпуст након завршеног лечења и функционисање у спољној средини;
 • рад са породицом и заједницом на прихвату пацијента по отпусту;
 • сарадња са службама у заједници ради остваривања појединих права пацијената из области социјалне заштите, здравствене заштите и правних питања;

Шеф кабинета
Ивана Ћесаровић, дипломирани социјални радник


Чланови кабинета

Софија Лукић, дипл. социјални радник
Марина Бојовић Ристић, дипл. социјални радник
Марина Савић, дипл. андрагог, мастер с.р.


Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb