Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја (I женско) спроводи лечење, рехабилитацију и ресоцијализацију психијатријских пацијенткиња. Примењује се психофармакотерапија према протоколима за лечење одговарајућих дијагноза, радно рехабилитациона терапија и физикална терапија, сходно индивидуалном плану лечења пацијента. Води се одговарајућа медицинска документација.

Такође, на овом одељењу, пацијенткиње се припремају за повратак свакодневним активностима и радним и породичним обавезама.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Биљана Олћан, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Јасмина Ђелић, виша медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-228


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb