Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја (I женско) спроводи лечење, рехабилитацију и ресоцијализацију психијатријских пацијенткиња. Примењује се психофармакотерапија према протоколима за лечење одговарајућих дијагноза, радно рехабилитациона терапија и физикална терапија, сходно индивидуалном плану лечења пацијента. Води се одговарајућа медицинска документација.

Такође, на овом одељењу, пацијенткиње се припремају за повратак свакодневним активностима и радним и породичним обавезама.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Биљана Олћан, специјалиста психијатрије

 


Главна сестра одељења
Јасмина Ђелић, виша медицинска сестра


Контакт

Телефон: 013/302-228