Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељењe за продужени третман психотичних поремећаја ( I мушко одељење) се бави лечењем психотичних поремећаја: схизофренија, схизоафективне психозе, перзистентни поремећај са суманутошћу. Незанемарљива је и популација пацијената са афективним поремећајима (униполарне и биполарне форме) психотичног ранга, код којих је не ретко присутан суицидални ризик, што захтева прецизну и детаљну процену и специфичан терапијски приступ. Један део хоспитализоване популације су пацијенти код којих је дошло до развоја органских измена личности услед дуготрајног, дезинтегративног психотичног процеса. Лечимо и пацијенте са органским изменама епилептичне генезе, као и друге облике психоорганских синдрома. Такође се бавимо и лечењем форензичких пацијента. Велики проценат чине пацијенти са комплексном клиничком сликом, дуал дијагнозама и развијеном терапорезистенцијом, који захтевају мултимодални приступ у терапији.

Сви пацијенти пролазе комплетну диференцијално дијагностичку процену, лабораторијске претраге, уз интернистичку евалуацију и психолошко – социјалну експлорацију. У терапијском раду примењујемо савремени приступ од иницијалне дијагностике, детерминисања терапијског модалитета, како психофармаколошког тако и психотерапијског, уз примену мера социорехабилитације и укључивања породичне мреже, Центра за социјални рад и шире друштвене заједнице, а у духу савремене психијатријске доктрине и са циљем редукције последица психијатријског поремећаја на саму личност пацијента.

Води се одговарајућа медицинска документација.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Оливера Савић, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Јелена Беатовић, виша медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-262


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb