Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко II


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја- мушко II (А2 одељење) је одељење отвореног типа, намењено пацијентима мушког пола. На одељењу се лече следеће дијагностичке категорије:
– параноидна схизофренија,
– резидуална схизофренија (са психоорганским синдромом),
– пропф схизофренија,
– схизотипски поремећаји,
– поремећаји са суманутошћу,
– схизоафективни поремећаји,
– биполарни афективни поремећај са психотичним декомпензацијама / политоксикоманијом,
– депресивни поремећаји,
– поремећаји личности (антисоцијални, бордерлине) са психотичним декомпензацијама / политоксикоманијом,
– алкохолизам са психоорганским синдромом или алкохолном психозом,
– епилепсија са психичким изменама,
– ментална ретардација (лака и умерена) која захтева третман и
– органски поремећаји личности.

Пацијенти редовно присуствују психосоцијалној групној терапији, радно-окупационој и рекреативној терапији. На одељењу се примењују сви савремени принципи лечења, поштујући актуелне психијатријске протоколе лечења и збрињавања. Води се одговарајућа медицинска документација.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Вишња Мандић Попов, специјалиста психијатрије


Главни техничар одељења
Милован Влајков, виши медицински техничар


Контакт
Телефон: 013/302-231


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb