Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Психорехабилитационо одељење


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

У склопу психорехабилитационог одељења лече се недовољно опорављени пацијенти са психотичним и другим менталним поремећајима, који се најчешће преводе са болничких одељења за интензиван и полуинтензиван третман, али могу бити и директно примљени на ово одељење, по процени лекара специјалисте на пријему или тимској процени, уколико за тим постоји потреба.

Овом Одељењу припада и Одсек за психосоцијалну рехабилитацију и послове социјалне проблематике, као и Одсек радно-окупационе, физикалне и спортско-рекреативне терапије.

Процес лечења се обавља кроз континуирани фармакотерапијски мониторинг, како психијатријске, тако и соматске проблематике, те се по потреби консултују и лекари других специјалности. Психотерапија се спроводи у индивидуалном и групном сетингу, а кроз тимски рад здравствених радника и здравствених сарадника, пацијентима се пружа комплетна подршка у свим сегментима психосоцијалног функционисања.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник одељења
др Мирјана Марковић, специјалиста психијатрије


Главни техничар одеска
Милан Думић, в.д. главног медицинског техничара


Контакт
Телефон: 013/302-233


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb