Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Одсек за централно - психосоцијану,  радну и физикалну рехабилитацију


Психосоцијална рехабилитација је приступ усмерен не само на појединца, него на особу у целини, узимајући у обзир њен живот са симптомима и болешћу унутар породице, заједнице и шире социјалне средине.

Тим Одсека за централно - психосоцијалну, радну и физикалну рехабилитацију посебно ставља акценат на повратак особе у своју породичну, професионалну и ширу социјалну мрежу, ојачаних капацитета за преузимање одговорности, као и за побољшање квалитета сопственог живота.

У оквиру лечења и рехабилитације, Централна радна терапија у СБПБ ,,Ковин“ обухвата све мануелне, креативне, рекреативне, едукативне и остале активности, с циљем постизања и побољшања одређене физичке и менталне функције пацијента. Улога радно-окупационе терапије је што бржа рехабилитација и припрема пацијента за повратак у социјалну средину.

Кроз радну терапију у једном месецу прође око 80 пацијената и користи се преко 30 техника. То су ручни, уметнички и занатски радови: хеклање, штрикање, вез на платну, гоблену, шивење, израда таписерија, рестаурација намештаја, пирографија, линорез, дуборез на дрвету, стаклу, рад са глином, израда предмета од коже и канапа, бамбуса и прућа, украсних жардињера, свећњака, витраж, осликавање тикви, израда часовника, лутки, састављање мозаика и др.

Централна радна терапија у СБПБ ,,Ковин“ је место сусрета маште, инспирације и стваралачке енергије. Пацијенти кроз одређене радне задатке овде имају могућност да испоље своју креативност и да идеје спроведу у дело, са циљем ка успешном лечењу.

Рекреативна терапија представља организовану активност пацијената уз помоћ особља са циљем да се ојачају и стабилизују здрави делови личности пацијента. Овај облик третмана обухвата спортске, културно-забавне и друге активности, укључујући и музикотерапију. Подстиче активност, комуникацију, дружење, осећај припадности и одговорности према групи.

Циљеви радне терапије:

 • Поновно успостављање основних активности свакодневног живота;
 • Поновно развијање толеранције према раду и одржавање спретности за одређено занимање или звање;
 • Да као једна од терапијских процедура помогне пацијенту да корисно и конструктивно искористи слободно време;
 • Да пробуди и усмери пацијентов интерес за непрофесионалне и рекреативне делатности (уметност, хоби, игра, спорт);
 • Помаже пацијентову интеграцију и социјализацију у друштвену средину.

Библиотека Специјалне болнице за психијатријске болести ,,Ковин“ чува близу 6.000 књига, а броји више од 300 чланова. Пацијенти често посећују библиотеку, у њој квалитетно проводе слободно време, читају књиге, часописе, уз препоруку и савете за читање, као и уз помоћ библиотерапије, која је савремен метод који користи књижевност за побољшање менталног здравља.

Рад физиотерапеута у нашој установи подразумева:

 • учешће у тимском раду;
 • спровођење терапеутских процедура из области физикалне медицине и рехабилитације у оквиру општег плана лечења или датог од лекара специјалисте из области физикалне медицине;
 • примена широког спектра процедура из области физикалне медицине и рехабилитације – мануелна масажа, активне и пасивне вежбе, хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, киротерапија и др. технике;

У циљу повећања способности покрета, ублажавања бола, лечење и превенција физичке неспособности која је последица трауме, болести, других поремећаја, пацијентима се прави индивидуално прилагођен програм вежби који се прилагођава соматском и психичком стању пацијента.

На одељењима се свакодневно одржава јутарња фискултура, а на одређеним одељењима пацијенти се едукују за самостално обављање исте.

Шеф одсека
Марија Шалипур, дипл. социолог


Чланови:
Биљана Бискуповић, виши радни терапеут
Оља Јаневска, виши радни терапеут,
Срђан Стојановић, виши радни терапеут
Сања Петровић, виши радни терапеут
Драгана Бређан, виши физиотерапеут
Нада Милијановић, виши физиотерапеут
Александра Ковачевић, физиотерапеутски техничар
Весна Ранчић, дипл. дефектолог


Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb