Психијатријска служба/Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања

Одсек за продужени третман психоорганских стања


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

На Одсеку за продужени третман психоорганских стања смештени су пацијенти који користе ванстандардне услуге лечења. Одсек има капацитет 34 постеље, чији су корисници пацијенти који болују од психоорганских поремећаја.

На одсеку је пацијентима обезбеђено двадесетчетворочасовно лечење и нега која се састоји од психофармакотерапије, психотерапије као и социотерапеутских процедура. Радно-окупациону терапију са пацијентима спроводе радни терапеути, медицинске сестре и физиотерапеути. Уредно се води сва медицинска документација према протоколу и спроводи индивидуални план лечења пацијената.

У тимском раду на одсеку учествују психијатар, виша медицинска сестра, средње медицинске сестре и техничаре, социјални радници, радни и физиотерапеути, као и помоћно особље.

У оквиру одсека спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Шеф одсека
др Вера Јовандић, специјалиста неуропсихијатрије

 


Главна сестра одсека
Ивана Млинар, виша медицинска сестра


Контакт

Телефон: 013/302-243


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb