Психијатријска служба/Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања

Одељење за продужени третман психогеријатрије


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

На Одељењу за продужени третман психогеријатрије лече се особе женског пола, старије животне доби, са дијагнозама деменције и хроничне психозе. У оквиру Одељења постоји издвојени блок са 5 двокреветних соба за пружање ванстандардних услуга неге и лечења.

Пацијенткињама је обезбеђена двадесетчетворочасовна нега и лечење према принципима добре клиничке праксе која подразумева примену савремене психофармакотерапије, психотерапије и социотерапијских процедура.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Главна сестра одељења
Светлана Лемлајић, виша медицинска сестра