Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања

Одсек за продужени третман деменција


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

На Одсеку за продужени третман деменција су смештени пацијенти који користе ванстандардне услуге лечења. Заступљена патологија по дијагнозама пацијената су деменције и хроничне психозе – старије животне доби.

Пацијентима је обезбеђено двадесетчетворочасовно лечење и нега према принципима добре клиничке праксе, која се састоји од примене психофармакотерапије, психотерапије, као и социотерапијских процедура. На одсеку се такође спроводи и радноокупациона терапија пацијената (групна и индивидуална), коју обављају радни терапеути, медицинске сестре и физиотерапеути.

За сваког пацијента води се детаљна медицинска документација, према индивидуалном плану лечења и здравствене неге. Заступљен је тимски рад у ком учествују психијатар, виша медицинска сестра, медицинске сестре са средњом стручном спремом, социјални радник, физиотерапеут, као и помоћно особље на одсеку.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Шеф одсека
др Мирјана Шуманац, специјалиста психијатрије


Главна сестра одесека
Соња Кнежевић Крњаић, виша медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-263


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb