Психијатријска служба/Болничка одељења

Одељење психогеријатрије – интензивни и полуинтензивни третман


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

На Одељењу психогеријатрије за интензиван и полуинтензиван третман лече се особе мушког пола, различите старосне доби, углавном старије особе оболеле од деменције и психоорганских синдрома у оквиру других психијатријских болести и соматских стања.

Пацијентима је обезбеђена двадесетчетворочасовна нега и лечење, сходно индивидуалном плану лечења пацијента, према принципима добре клиничке праксе која подразумева примену савремене психофармакотерапије, психотерапије и социотерапијских процедура.

На одељењу се води одговарајућа медицинска документација.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Сузана Виденовић, специјалиста психијатрије

 


Главна сестра одељења
Милана Радовић, виша медицинска сестра


Контакт

Телефон: 013/302-247