Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Болничка одељења

Одељење психогеријатрије – интензивни и полуинтензивни третман


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

На Одељењу психогеријатрије за интензиван и полуинтензиван третман лече се особе мушког пола, различите старосне доби, углавном старије особе оболеле од деменције и психоорганских синдрома у оквиру других психијатријских болести и соматских стања.

Пацијентима је обезбеђена двадесетчетворочасовна нега и лечење, сходно индивидуалном плану лечења пацијента, према принципима добре клиничке праксе која подразумева примену савремене психофармакотерапије, психотерапије и социотерапијских процедура.

На одељењу се води одговарајућа медицинска документација.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Сузана Виденовић, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Милана Радовић, виша медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-247


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb