Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Болничка одељења

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – мушко


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељење за интензивни третман акутних психотичних поремећаја (II мушко) је психијатријско одељење затвореног типа које се бави дијагностиком и лечењем пацијената са акутним психотичним поремећајима, као и акутним егзацербацијама хроничних, психотичних и афективних поремећаја, али и других акутних стања различите етиологије, који захтевају хитно психијатријско лечење.

Одељење је посебно намењено и оспособљено за лечење пацијената који су психомоторно агитирани, агресивни, склони самоубиству или самовољном напуштању болнице, па им је из тих разлога потребан интензиван надзор и третман.

На Одељењу се води евиденција – протокол о присилно хоспитализованим пацијентима сходно Закону о заштити лица са менталним сметњама и Закону о правима пацијената. Води се одговарајућа судско-медицинска документација, као и периодично извештавање Суда о здравственом стању пацијента, који је донео решење о мери безбедности.

За сваког пацијента прави се индивидуални план лечења, у чијем спровођењу учествују психијатри, главна медицинска сестра, медицински техничари, клинички психолог, социјални радник и радни терапеут.

На Одељењу се осим медикаментозне терапије спроводи и персонализовани психотерапијски рад у виду индивидуалне и групне психотерапије и њима сличних социотерапијских процедура: радно-окупациона и рехабилитациона терапија, терапијска заједница, социотерапијска група и рекреативна терапија.

Такође, у оквиру Одељења постоји и Одсек форензичке психијатрије, на којем се налазе пацијенти којима је одређена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Води се одговарајућа медицинска документација.

Начелник
др Силвана Јовановић, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Јасмина Милићевић, виша медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-237


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb