Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Болничка одељења

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – женско


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – женско (II женско) је психијатријско одељење затвореног типа, које се бави дијагностиком и лечењем пунолетних пацијенткиња, сагледане под дијагнозама схизофреног спектра, акутних психотичних поремећаја, поремећаја са суманутошћу, тежих облика афективних поремећаја, поремећаја личности са психотичним декомпензацијама и бихејвиоралним поремећајима са ауто и хетероагресивним понашањем.

На одељењу се врши и пријем и лечење психомоторно агитираних пацијенткиња којима је неопходан интензиван надзор и третман.

Тим који чине: специјалисти психијатрије, лекари на специјализацији, психолози, социјални радник, радни терапеут и едуковане медицинске сестре врше процену, лечење, социорехабилитацију и успостављање ремисије и функционалности пацијената, примљених у акутним стањима психичких поремећаја, а у складу са Законом о заштити лица са менталним сметњама и важећим прописима, по водичима добре клиничке праксе.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Води се одговарајућа медицинска документација.

Начелник
др Александра Гавриловић, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Невена Савић, медицинска сестра;


Контакт
Телефон: 013/302-268


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb