Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Болничка одељења

Одељење за лечење од алкохолизма


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељење је отвореног типа, мешовито: мушко-женско, за лечење зависника од алкохола и др. болести зависности, изузев зависника од опијата. По психосоматској стабилизацији (различитих степена апстиненцијалног синдрома, делирантних стања, пост алкохолних деменција, алкохолне епилепсије, полинеуропатије, поремећаја личности и коморбидитетних стања, најчешће депресије.), пацијенти се укључују у психоедукативни програм лечења зависности.

Наша установа примењује Интегративни приступ лечења зависности, са нагласком на системску породичну терапију (СПТА) болести. Процес лечења је етапни, што подразумева примену:
–       медицинског модела – путем медикаментозне терапије, детоксикације, лаб. анализе, консултативних прегледа других           специјалности,
–       психотерапијских – индивидуалних разговора, групне терапије са члановима породице,
–       социотерапијски кроз рад терапијске заједнице,
–       радно-окупационе терапије која се обавља на одељењу свакодневно кроз активности везане за кућни ред, у кругу болнице, као и радно и корисно окупирање времена на Централној радној терапији са радним терапеутима и у болничкој библиотеци.

Рад се спроводи кроз:
–       састанке Терапијске заједнице свакодневно,
–       едукативни час свакодневно поподне,
–       састанак пацијената са циљаним разговорима свакодневно поподне,
–       психотерапијских група са сарадницима уторком  и четвртком,
–       радно- опкупационом терапијом на одељењу, свакодневно.

Лечење се спроводи кроз  три фазе: припремну, интензивну, ван болнички се наставља рехабилитациона фаза редовним контролама у Диспанзеру за алкохолизам ове болнице.
Прве две фазе трају око три месеца (зависно од преосталих капацитета пацијента да савлада тражени програм лечења), а  рехабилитациона фаза следећих 5 година и дуже.
Интензивна фаза лечења подразумева активно учешће пацијента, сарадника из најближег окружења и особља у припреми за излагање Информативног представљања, припреме и полагање Испита из индивидуалне болести зависности (једне или више), припреме Великог представљања и Резимеа лечења са циљем стицања увида и критичности према болести и мотивације за даљу апстиненцију.

Стручни тим одељења актуелно сачињавају: 1 специјалиста неуропсихијатрије, један специјалиста психијатрије, доктор медицине, психолог, социјални радник, 1 виша медицинска сестра и више медицинских сестара и техничара са средњом стручном спремом, од којих је већина едукована из ,,Системске породичне терапије алкохолизма“ (СПТА) при Институту за ментално здравље у Београду (укључујући и специјалисте).

На одељењу се за сваког пацијента води детаљна медицинска документација.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Милена Вишњевац, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Јасмина Закићвиша медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-248


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb