Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Психијатријска служба/Болничка одељења

Одељење за непсихотичне поремећаје и гранична стања


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Одељење је конципирано на савременим принципима лечења поремећаја расположења (депресије, биполарни афективни поремећаји, униполарне маније), продрома психотичних поремећаја, поремећаја личности у фазама декомпензаије и свих форми неуротичних поремећаја које захтевају хоспитални третман.

Лечење и третман лица са наведеним менталним сметњама засновано је на принципима савремене психијатријске доктрине и холистичких принципа терапије. У приступу пацијентима подразумева се мултидисциплинарни приступ личности пацијенту и обухвата фармакотерапију, психотерапију у индивидуалном и групном сетингу, окупациону, радну и социотерапију.

Међу психотерапијским модалитетима су најзаступљенији когнитивно – бихејвиорални и психодинамски приступ, системска породична психотерапија, уз незаобилазне технике психоедукације и интегративне технике психотерапије.
Стручни тим одељења чине два психијатра, дипломирани психолог, дипломирани социјални радник, уз искусно медицинско особље.

Поред клиничког рада са пацијентима, на болничком лечењу лекари специјалисти овог одељења свакодневно обављају и специјалистичке консултативне прегледе ванболничких/нехоспитализованих пацијената.

Води се одговарајућа медицинска документација.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Начелник
др Снежана Ђорђевић, специјалиста психијатрије


Главна сестра одељења
Зорица Тодоровић, виша медицинска сестра


Контакт
Телефон: 013/302-257


Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb