Служба других специјалистичких делатности

Саветовалиште за перинаталну психијатрију


Саветовалиште за перинаталну психијатрију СБПБ ,,Ковин“ бави се дијагностиком и пружањем фармакотерапијског, индивидуалног и групног психотерапијског третмана, као и пружањем саветодавних и психоедукативних услуга женама у периоду планирања трудноће, у трудноћи и након порођаја. Мултидисциплинарни тим чине психијатри и психолог, у сарадњи са стручњацима из области перинатологије надлежних одељења Општих болница (гинеколог, интерниста) пружају помоћ женама које имају психичке тегобе у перинаталном периоду.

За жене које планирају трудноћу, труднице и породиље, од кључног је значаја да буду саслушане, схваћене, да им се пруже све врсте помоћи у моменту када им је помоћ потребна, као и за постизање и унапређење њиховог здравља, за развој адекватног односа мајке и новорођенчета, као и складнијег породичног функционисања.

Стручни тим Саветовалишта

Др Александра Гавриловић, специјалиста психијатрије
Др Звездан Милошевић, специјалиста психијатрије
Наталија Ђондовић, дипл. психолог