Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Информатор о раду Специјалне болнице за психијатријскје болести "Ковин" Ковин

Image
У складу са измењеним и допуњеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (,,Сл. гласник РС", бр. 10/2022), Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин" израдила је Информатор о раду, који је доступан на интернет страници болнице, као и у јединственом информационом систему информатора о раду.
 
Лице одређено за унос података у информатор је:
Кристина Богуновић, дипл. комуниколог
лице за односе са јавношћу (ПР)
 
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Миленко Јанићијевић, дипл. правник
шеф Одсека за правне, кадровске и административне послове

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb