Мисија и визија Специјалне болнице за психијатријске болести "Kовин"

МИСИЈА

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" у Ковину са својих деведесет и шест година постојања чини део укупног здравственог система Републике Србије и оганизовања свеобухватне здравствене заштите из области психијатрије и неурологије.

Болница функционише на секундарном нивоу здравствене заштите и пружа савремене медицинске услуге прилагођене потребама појединца.

Специјална болница раним откривањем и адекватном терапијом психијатријских и неуролошких обољења јача здравствени потенцијал пацијената, побољшава њихов квалитет живота и чланова њихових породица и доприноси побољшању менталног здравља заједнице.

 ВИЗИЈА

Визија установе је пружање квалитетне здравствене заштите у складу са акредитованим стандардима која ће гарантовати најбољи исход лечења пацијената и безбедну здравствену заштиту.

Дугорочни циљ установе је примена савремених метода лечења чиме би постала водећи центар у региону за дијагностику и лечење пацијената.

Пружањем здравствене заштите у складу са високим стандардима квалитета Специјална болница ће бити препозната у заједници као место сигурности психијатријских и неуролошких пацијената. Запослени у Специјалној болници ће бити здравствени радници од поверења пацијената, смањујући осећај одбачености од друштва и чланова њихових породица.

Адекватним здравствено-васпитним радом и здравствено промотивним радом Специјална болница ће омогућити пацијентима да јачају одговорност за сопствено здравље негујући здраве стилове живота уз смањење ризичног понашања по здравље.

Такође, циљ установе је да у наредном периоду буде водећа у региону у области неорологије, у домену дијагностике и лечења неуролошких обољења.

Изазов представља реализација инфрастуктурних пројеката са циљем да се приближимо европским стандардима.