Радна терапија

Терапија радом или радно-окупациона терапија део је примене савременог концепта лечења и рехабилитације душевних болесника у Специјалној болници за психијатријске болести ,,Ковин". Радну терапију спроводе виши радни терапеути.

Радна терапија обухвата све мануелне, креативне, рекреативне, едукативне и остале активности, с циљем постизања и побољшања одређене физичке и менталне функције пацијента. Улога радно-окупационе терапије је што бржа рехабилитација и припрема пацијента за повратак у социјалну средину.

На радној терапији у СБПБ ,,Ковин" користи се више од 30 различитих техника. То су ручни, уметнички и занатски радови: хеклање, штрикање, вез на платну, гоблену, шивење, израда таписерија, рестаурација намештаја, пирографија, линорез, дуборез на дрвету, стаклу, рад са глином, израда предмета од коже и канапа, бамбуса и прућа, украсних жардињера, свећњака, витраж, осликавање тикви, израда часовника, лутки, састављање мозаика и др.

Циљеви радне терапије:

  • Поновно успостављање основних активности свакодневног живота;
  • Поновно развијање толеранције према раду и одржавање спретности за одређено занимање или звање;
  • Да као једна од терапијских процедура помогне пацијенту да корисно и конструктивно искористи слободно време;
  • Да пробуди и усмери пацијентов интерес за непрофесионалне и рекреативне делатности (уметност, хоби, игра, спорт);
  • Помаже пацијентову интеграцију и социјализацију у друштвену средину.
Image

Радови пацијената

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb