Приручник за Дневну болницу

Дневна болница је посебна социотерапијска институционална форма која подразумева примену различитих социотерапијских поступака у ужем смислу као што су: терапијска заједница, мале и велике групе, рекреативна и радна терапија.

Под СОЦИОТЕРАПИЈОМ се подразумевају они видови третмана који почивају на коришћењу у терапијске сврхе разних видова ГРУПНОГ третмана. У један од социотерапијских поступака у ширем смислу спада и ДНЕВНА БОЛНИЦА, у коју сте Ви примљени.

Циљ Дневне болнице је да својом организацијом и садржајем рада коригује недостатке и ограничења, како стационарног третмана у психијатријским установама, тако и амбулантног третмана психијатријског болесника.

Све информације о здравственом стању пацијента можете добити на следеће бројеве телефона:

 • Сестринска интервенција: 013/302-238;
 • Соба начелника одељења: 013/302-249;
 • Лекарска соба: 013/302-249;
 • Соба психолога: 013/302-249;

Запослени на одељењу:

 • ВД Начелник одељења: др Тијана Мирјанић, спец. психијатрије;
 • Медицинскe сестре:
  Бранка Манојловић 062/8803100,
  Славица Стевановић  065/8803372,
  Мира Лукић.  
Image
Приручник за Дневну болницу

Приручник за Дневну болницу

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb