Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Приручник за Дневну болницу

Дневна болница је посебна социотерапијска институционална форма која подразумева примену различитих социотерапијских поступака у ужем смислу као што су: терапијска заједница, мале и велике групе, рекреативна и радна терапија.

Под СОЦИОТЕРАПИЈОМ се подразумевају они видови третмана који почивају на коришћењу у терапијске сврхе разних видова ГРУПНОГ третмана. У један од социотерапијских поступака у ширем смислу спада и ДНЕВНА БОЛНИЦА, у коју сте Ви примљени.

Циљ Дневне болнице је да својом организацијом и садржајем рада коригује недостатке и ограничења, како стационарног третмана у психијатријским установама, тако и амбулантног третмана психијатријског болесника.


Контакт телефон: 013/302-238

Image
Приручник за Дневну болницу

Приручник за Дневну болницу

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb