Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Приправнички стаж

У циљу обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, са докторима медицине и медицинским сестрама-техничарима, који немају положен стручни испит, закључују се уговори о стручном оспособљавању у Специјалној болници за психијатријске болести ,,Ковин" у Ковину.

За закључивање ових уговора, заинтересовани кандидати подносе молбу у Архиви болнице, са свим потребним подацима и документацијом, коју чини:

  • име и презиме,
  • адреса становања,
  • оверена фотокопија дипломе,
  • копија личне карте.

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb