Контакт

Поштовани,

Уколико имате нека питања, сугестију или примедбу, можете нас контактирати и одговорићемо Вам у најкраћем могућем року.

Image

Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“

Ул. Цара Лазара 253, 26220 Ковин, Република Србија


Централа:
Телефон:  013/302-222


Канцеларија директора:
Телефон:  013/302-216
Факс: 013/741-166
Електронска пошта:
sbpbk@kovin.info
direktor@sbpb.kovin.info


Канцеларија помоћника директора:
Телефон:  013/302-250
Електронска пошта: pdirmed@sbpb.kovin.info


Технички секретар:
Телефон:  013/302-239
Електронска пошта: sekretarica@sbpb.kovin.info


Главна сестра:
Телефон:  013/302-235
Електронска пошта: glavnasestra@sbpb.kovin.info


Одсек за опште, правне и кадровске послове
Телефон:   013/302-273
Електронска пошта: kadrovi@sbpb.kovin.info


Одељење за економско-финансијске послове:
Телефон:   013/302-244
Електронска пошта: finansijsko@sbpb.kovin.info


Одељење за техничке и друге сличне послове:
Телефон:   013/302-299
Електронска пошта: tehnicka@sbpb.kovin.info


Одељење послова безбедности, здравља на раду и заштите од пожара:
Телефон:   013/302-254
Електронска пошта: bezbednost@sbpb.kovin.info


Заштитник права пацијената:
Ул. Цара Лазара број 83, Ковин
Соба број 7 у згради Суда у Ковину
Телефон:   013/744-003
Радно време: радним данима од 8 до 13 часова.


Контакт податке наших служби и одељења, можете наћи у оквиру презентација организационих јединица: http://sbpbkovin.rs/index.php/organizacija

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb