Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Контакт

Image

Адреса

Цара Лазара 253, 26220 Ковин, Република Србија

Централа болнице
Телефон:  013/302-222

Управа

Канцеларија директора
Телефон:  013/302-216
Факс: 013/741-166
Електронска пошта:
sbpbk@kovin.info
direktor@sbpb.kovin.info

Канцеларија помоћника директора
Телефон:  013/302-250
Електронска пошта: pdirmed@sbpb.kovin.info

Главна сестра
Телефон:  013/302-235
Електронска пошта: glavnasestra@sbpb.kovin.info

Технички секретар
Телефон:  013/302-239
Електронска пошта: sekretarica@sbpb.kovin.info

Служба за правне и економско – финансијске, техничке и друге сличне послове

Одсек за опште, правне и кадровске послове
Телефон:  013/302-273
                  013/302-200
Електронска пошта: kadrovi@sbpb.kovin.info

Одељење за економско-финансијске послове
Телефон:   013/302-244
Електронска пошта: finansijsko@sbpb.kovin.info

Одељење за техничке и друге сличне послове
Телефон:   013/302-299
Електронска пошта: tehnicka@sbpb.kovin.info

Одељење послова безбедности, здравља на раду и заштите од пожара
Телефон:   013/302-254
Електронска пошта: bezbednost@sbpb.kovin.info

Архива
Телефон: 013/302-205

Болничка одељења

Пријемна амбуланта, заказивање прегледа и дијагностике
Телефон:  013/302-217

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја - мушко 
Телефон:  013/302-237

Одељење за форензичку психијатрију
Телефон:  013/302-237

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја - женско
Телефон:  013/302-268

Одељење за непсихотичне поремећаје и гранична стања
Телефон:  013/302-257

Одељење за лечење алкохолизма
Телефон:  013/302-248

Одељење психогеријатрије - интензивни и полуинтензивни третман - мушко
Телефон:  013/302-247

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја - мушко I
Телефон:  013/302-262

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја - мушко II
Телефон:  013/302-231

Одељење за продужени третман психотичких поремећаја - женско
Телефон:  013/302-228

Психосоциорехабилитационо одељење
Телефон:  013/302-233

Одсек за централно-психосоцијалну, радну и физикалну рехабилитацију
Телефон:  013/302-269

Кабинет за социјални рад
Телефон:  013/302-203

Кабинет за психологију
Телефон:  013/302-279

Одељење за продужени третман психогеријатрије
Телефон:  013/302-258

Одсек за продужени третман деменција
Телефон:  013/302-263

Одељење за неурологију и друга психоорганска стања
Телефон:  013/302-236

Болничка апотека
Телефон:  013/302-255

Дневна болница
Телефон:  013/302-238

Одељење за дијагностику, специјалистичку и консултативну делатност
Телефон:  013/302-217

Кабинет за неурофизиологију, радиологију и дијагностику
Телефон:  013/302-298

Болничка лабораторија
Телефон:  013/302-221

Кабинет за санитарно-еколошки надзор
Телефон:  013/302-265

Центар за ментално здравље у заједници

Центар за ментално здравље у заједници

Адреса: Димитрија Туцовића бр. 14, Панчево
Телефон: 013/302-288

Где се налазимо

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb