Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности:
 
Милена Стојковић
Цара Лазара 253
26220 Ковин
Телефон: 013/302-273
Електронска пошта: lzzpol@sbpb.kovin.info

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb