Библиотека

Image

„Књига је вреднија од свих споменика украшених сликама, рељефом и дуборезом, јер она сама гради споменике у срцу онога ко је чита.“
Египатски запис

Библиотека Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“, темељ, место и ризница у којој се чува културно благо и историја ковинске болнице, уписана је 7. јуна 1995. године у регистар библиотека и сада чува близу 6.000 књига, а броји више од 400 чланова.

Књижни фонд претежно чини биомедицинска библиотечка грађа, монографске и серијске публикације на српском и страним језицима, затим енциклопедије, приручници, речници, лексикони, књиге из области белетристике. Посебан допринос овој библиотеци чини фонд старих и ретких научних књига, које се не износе из исте. Осим књига, ту су и стручни медицински часописи. Библиотека располаже и богатом збирком друштвених и едукативних игара које се користе за радно-окупациону терапију пацијената.

Библиотека је основана ради обављања библиотечке делатности у циљу развијања и унапређења културних потреба запослених и пацијената, као и унапређења стручног рада у болници. Циљ је пре свега да пацијенти квалитетно проводе слободно време, читају књиге, часописе, уз препоруку и савете за читање, као и уз помоћ библиотерапије, која је савремен метод који користи књижевност за побољшање менталног здравља.

Библиотечка делатност се обавља посредством књиге и другог библиотечког материјала у библиотеци која је организована у оквиру радне јединице заједничких служби. Сви запослени у Болници и пацијенти под једнаким условима користе књиге.

Улога болничке библиотеке није само да буде место где се позајмљују књиге и где се очекује тишина, него је то данас динамичан простор, центар окупљања, место ресоцијализације и рехабилитације наших пацијената, као и место сусрета.

Библиотека ради сваког радног дана од 9 до 13 часова.

Списаккњига