Организација

 

УПРАВА

Управа болнице

Управни одбор

Надзорни одбор

Стручни колегијум

Стручни савет

Етички одбор

Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за заштиту од болничких инфекција


ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА

Болничка одељења интензивног и полуинтензивног третмана

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – мушко

Одељење за форензичку психијатрију

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – женско

Одељење за непсихотичне поремећаје и гранична стања

Одељење за лечење алкохолизма

Одељење психогеријатрије – интензивни и полуинтензивни третман - мушко

Одељења за продужени психијатријски третман

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко II

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско

Психосоциорехабилитационо одељење

Одсек за централно - психосоцијану,  радну и физикалну рехабилитацију

Кабинет за социјални рад

Кабинет за психологију

Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања

Одељење за продужени третман психогеријатрије

Одсек за продужени третман деменција

Одељење за неурологију и друга психоорганска стања 

Дневна болница

Дневна болница

Болничка апотека

Болничка апотека


СЛУЖБА ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за дијагностику, специјалистичку и консултативну делатност

Тријажно – пријемни одсек

Саветовалиште за треће доба

Саветовалиште за подршку жртвама насиља

Саветовалиште за перинаталну психијатрију

Саветовалиште за болести зависности

Кабинет за интернистичке болести

Кабинет за неурофизиологију, радиологију и дијагностику

Болничка лабораторија

Кабинет за санитарно-еколошки надзор


СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

 

Одељење за економско-финансијске послове

Одсек јавних набавки и комерцијала

Одсек финансијског рачуноводства

Одсек финансијска оператива и наплата прихода

Одељење за техничке и друге сличне послове

Кухиња

Перионица

Техничка радионица, одржавање круга и економија

Возни парк

Одсек за опште, правне и кадровске послове

Одељење послова безбедности, здравља на раду и заштите од пожара

Одсек физичко-техничко обезбеђење

Ложионица

 

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb