Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Обука о примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за чланове КЗУС

Представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Софија Радојичић и Олгица Радовановић, одржали су 06. јула 2023. године обуку из области примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, у организацији Коморе здравствених установа Србије.

Обуци су присуствовали наши запослени из Одсека за опште, правне и кадровске послове, а током и након обуке уследила је дискусија током које су отклоњене бројне недоумице у вези са применом оба закона из надлежности Повереника.

Посебан нагласак био је на решавању проблема с којима се у свакодневном раду сусрећу лица овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, као и злоупотребом права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 obukaoprimenizoinf

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb