Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Радна терапија у Центру за ментално здравље

У нашем Центру за ментално здравље у Панчеву активно се спроводи окупационо-радна терапија коју организује и спроводи наш колега Милош Вуковић, струковни радни терапеут. Радна терапија има за циљ побољшање функционалних способности особа са менталним проблемима како би им помогла да боље функционишу у свакодневном животу.

Циљеви радне терапије у овом контексту могу укључивати:

 1. Побољшање самосталности.

Радна терапија може помоћи особама да развију вештине потребне за самостално обављање свакодневних активности, као што су облачење, хигијена, припрема оброка и управљање кућним пословима.

 1. Развијање социјалних вештина.

Радна терапија може подржати развој социјалних вештина, укључујући комуникацију, сарадњу, емпатију и решавање конфликата, како би особе могле успешно интераговати са другима и изградити подржавајуће односе.

 1. Усвајање радних вештина.

Особе се могу оспособити за стицање и унапређење радних вештина, што може укључивати планирање, организацију, управљање временом, као и специфичне вештине потребне за одређене послове или занимања.

 1. Подршка рехабилитацији.

Радна терапија може бити део свеобухватног програма рехабилитације који помаже особама да се врате у заједницу након болничког лечења или периода када су биле одсутне из радног окружења због менталних здравствених проблема.

 1. Побољшање квалитета живота.

Кроз активности прилагођене индивидуалним потребама и интересовањима, радна терапија може помоћи особама да повећају своје самопоуздање, самопоштовање и осећај сврхе, што доприноси бољем квалитету живота.

 1. Превенција поновног јављања симптома.

Радна терапија може помоћи у развијању стратегија за управљање стресом, превенцију релапса и очување менталног здравља на дуже стазе.

 1. Интеграција у заједницу.

Кроз радну терапију, особе се могу оспособити да се врате или придруже заједници, укључујући активно учешће у образовању, волонтерству, хобијима и другим друштвеним активностима.

Циљеви радне терапије у Центру за ментално здравље су усмерени на подршку особама са менталним проблемима, да превазиђу изазове, развију вештине потребне за самосталан и задовољавајући живот и интегришу се у заједницу, на начин који је за њих најкориснији и најзначајнији.

На слици је група корисника која учествује у Квизу. Ова терапијска активност, поред забавног карактера пружа и јачање когнитивних и егзекутивних функција, обнављање знања из опште културе и свакако побољшање расположења корисника.

Избор активности корисника у радној терапији условљен је личним могућностима, интересовањима и капацитетима. Корисницима је на располагању спектар активности, организованих кроз индивидуални и групни рад.

Радна терапија у Центру за ментално здравље

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb