Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Регионална конференција о менталном здрављу у оквиру пројекта SOCIETIES 2

У оквиру регионалног пројекта SOCIETIES 2, који реализује Caritas Србије, а финансира Европска унија, у Београду је 27. октобра 2022. године одржана Регионална конференција ,,Цивилни сектор у заштити менталног здравља“. Учесници конференције били су представници безмало 40 релевантних институција и организација из Србије и региона, које се баве темом менталног здравља, а међу њима и в.д. директора Специјалне болнице ,,Ковин“ др Јованка Петровић и здравствени сарадници из установе.

На самом почетку, у име Caritasa Србије, присутне су поздравили директор, о. Михаи Гхергхел и регионална координаторка пројекта Јелена Анкић.

Након уводних поздрава, учесници конференције су имали прилику да представе стање менталног здравља и система његове заштите у срединама из којих долазе, као и да продискутују о нивоу укључености и улози цивилног сектора у превенцији менталног здравља и унапређењу положаја особа са менталним сметњама. Један од кључних закључака био је да се ментално здравље никако не сме посматрати само из угла здравља, већ и из угла социјалних питања и питања људских права. О томе је више говорила Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана. О улози цивилног сектора и корисничког покрета у реформи система заштите менталног здравља у Италији говорио је проф. др Паоло Сера, дугогодишњи сарадник Caritasa.

У првом делу програма представљени су и резултати најновијих истраживања у Србији. Ирена Стојадиновић, представица ПИН-а (Мреже за психосоцијалне иновације) презентовала је истраживање “Ментално здравље у Србији”, које је ова организација спровела, али се дотакла и истраживања Cov2Soul, које је спровео Институт за ментално здравље. Резултати ових истраживања кажу да се свака трећа особа у Србији може сматрати психолошки угроженом (ПИН, 2022), а код сваког шестог становника Србије (15,2%) присутне су сметње које заслужују пажњу психијатра у том тренутку (Cov2Soul, 2021).

У Другом делу програма приређена је панел дискусија на тему Улога цивилног сектора у заштити менталног здравља.

Након панела, уследио је рад у групама где су сви учесници могли да продискутују, представе улогу, снагу, утицај, рад цивилног сектора у области заштите менталног здравља у срединама из којих долазе, као и изазове са којима се организације цивилног друштва суочавају у реализацији својих активности.

Као кључни проблеми и изазови у скоро свим групама препознати су: финансирање, стигма, неповерење институција у цивилни сектор, преоптерећеност кадрова, мањак организација које се баве овом темом и слаба повезаност ових организација.

Након сумирања резултата, учесници су се растали у вери и нади да ће се ситуација постпено поболшавати захваљујући будућим умрежавањима и унапређивању сарадње свих учесника. Ово је била јединствена прилика да се организације које се баве темом металног здравља из читавог региона сусретну и размене искуства.

Регионална конференција о менталном здрављу у оквиру пројекта SOCIETIES 2

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb