Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

ЕТИЧКИ ОДБОР

Етички одбор СБПБ ,,Ковин“ је стручни орган који прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике, начелима поштовања људских права и вредности и права детета, као и кодекса понашања запослених у здравственој установи.

Начин рада Етичког одбора уређује се Пословником о раду.

Задаци и надлежности Етичког одбора регулисани су Законом о здравственој заштити и Статутом Болнице.

На надлежности, састав, услове и начин рада Етичког одбора здравствене установе у погледу клиничких испитивања лекова и медицинских средстава примењују се одредбе закона којим се уређују лекови и закона којим се уређују медицинска средства.

За чланове Етичког одбора СБПБ ,,Ковин“, именују се:

 1. Др Ненад Стојадиновић, спец. психијатрије – председник
 2. Др Обрад Гломазић, спец. психијатрије – члан
 3. Др Вишња Мандић Попов, спец. психијатрије – члан
 4. Др Силвана Јовановић, спец. психијатрије – члан
 5. Др Љиљана Николић, спец. психијатрије – члан
 6. Др Станислава Кијац, спец. психијатрије – члан
 7. Милена Ђиновић, мастер правник – члан

 

Одлука о именовању чланова Етичког одбора

Одлука о именовању чланова Етичког одбора

Извештај Етичког одбора

Извештај Етичког одбора

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb