Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унапређење квалитета рада у СБПБ ,,Ковин“ је стручни орган који се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи и безбедности пацијента, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона.

Радом седнице Комисије за унапређење квалитета рада руководи председник Комисије у складу са Законом о здравственој заштити и Статутом Болнице.

За чланове Комисије за унапређење квалитета рада СБПБ ,,Ковин“, именују се:

  1. др Мирјана Марковић, спец. психијатрије – председник Комисије
  2. др Марина Ђурашинов Марковић, спец. психијатрије - члан
  3. др Зоран Младеновић, спец. психијатрије - члан
  4. Јасмина Закић, ВМС - члан
  5. Ивана Млинар, ВМС - замена члана Јасмине Закић

 

Решење о именовању чланова Комисије за унапређење квалитета рада

Решење о именовању чланова Комисије за унапређење квалитета рада

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb