Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унапређење квалитета рада у СБПБ ,,Ковин“ је стручни орган који се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи и безбедности пацијента, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона.

Радом седнице Комисије за унапређење квалитета рада руководи председник Комисије у складу са Законом о здравственој заштити и Статутом Болнице.

За чланове Комисије за унапређење квалитета рада СБПБ ,,Ковин“, именују се:

 1. др Оливера Савић, спец. психијатрије – председник Комисије
 2. др Биљана Олћан, спец. психијатрије - члан
 3. др Зоран Младеновић, спец. психијатрије - члан
 4. Миленко Јанићијевић, дипл. правник - члан
 5. Јасмина Закић, ВМС - члан
 6. Ивана Млинар, ВМС - замена члана Јасмине Закић

 

Решење о именовању чланова Комисије за унапређење квалитета рада

Решење о именовању чланова Комисије за унапређење квалитета рада

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb