Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

Комисија за заштиту од болничких инфекција


Комисија доноси Програм за превенцију и сузбијање болничких инфекција и годишњи План за превенцију и сузбијање болничких инфекција, који се доставља надлежном Заводу за јавно здравље. Комисија обавља следеће послове:

 • Доноси и периодично ревидира Програм и стручно-методолошка упутства за Мере превенције и сузибијања болничких инфекција;
 • Доставља упутства у писменој или електронској форми свим организационим јединицама;
 • Доноси годишњи План рада комисије којим:
 • Одређује стручне приоритете у сузбијању болничких инфекција према епидемиолошкој ситуацији, као и поступке у оквиру мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција у складу са препорукама и упутствима републичке Стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама;
 • Одређује метод у праћењу болничких инфекција према препоруци доктора медицине, специјалисте епидемиологије;
 • Прати примену препорука и мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција;
 • Анализира кретање болничких инфекција и утврђује приоритете у епидемиолошком надзору;
 • Сарађује са надлежним Институтима, односно Заводима за јавно здравље;
 • Подноси периодичне извештаје одговорном лицу – директору установе и надлежном Институту, односно Заводу за јавно здравље.

Комисија ради на основу Пословника о раду. Рад комисије одвија се на састанцима који се организују најмање два пута током године, а по потреби и чешће, у зависности од епидемиолошке ситуације у погледу болничких инфекција.

Чланови Комисије за свој рад су одговорни директору. Директор установе одговоран је за спровођење мера превенције и сузбијања болничких инфекција.

Председник Комисије
др Јованка Петровић, спец. психијатрије,
в. д. директора


Чланови Комисије

др Данка Костадиновић, спец. неурологије - координатор имунизације
Мр сци мед. др Слађана Томић, специјалиста епидемиологије  - члан
др Славица Минић Јанићијевић, лекар опште праксе – члан
Јелена Митровић Недић, мастер струковни санитарно-еколошки инжењер – члан
Милена Ђондовић, ВМС, Главна сестра болнице – члан


Одлука о именовању Комисије за заштиту од болничких инфекција

Одлука о именовању Комисије за заштиту од болничких инфекција

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb