Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Стручни колегијум Специјалне болнице за психијатријске болести ,,Ковин“ чине
директор Болнице, помоћник директора за здравство, главна сестра болнице и
руководиоци организационих јединица.

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb