Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

СТРУЧНИ САВЕТ

Стручни савет СБПБ ,,Ковин“ је саветодавни орган директора и Управног одбора здравствене установе. Надлежности Стручног савета утврђене су Законом о здравственој заштити и Статутом Болнице.

Начин рада Стручног савета уређује се Пословником о раду.

За чланове Стручног савета СБПБ ,,Ковин“, именују се:

 1. Мр сци. мед. др Верољуб Петровић, спец. психијатрије и судске психијатрије – председник
 2. Др Данка Костадиновић, спец. неурологије – заменик председника
 3. Др Александра Гавриловић, спец. психијатрије – члан
 4. Др Сузана Виденовић, спец. психијатрије
 5. Др Мирјана Шуманац, спец. психијатрије.

У раду Стручног савета учествује и главна сестра – техничар болнице, а по потреби, ради стручне консултације могу се позвати следећи запослени:

 1. Јелена Недић Митровић – мастер струковни санитарно-еколошки инжењер, шеф Кабинета за санитарно-еколошки надзор
 2. Ивана Милић – дипл. фармацеут, шеф Апотеке
 3. Др Снежана Бугариновић – спец. клиничке биохемије, шеф Лабораторије
 4. Др Милена Вишњевац – спец. психијатрије.
Одлука о именовању чланова Стручног савета

Одлука о именовању чланова Стручног савета

Пословник о раду Стручног савета

Пословник о раду Стручног савета

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb