Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

 УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је орган управљања СБПБ ,,Ковин“. Управни одбор СБПБ ,,Ковин“ има 3 члана, од којих је један члан из реда запослених у Специјалној болници, а два члана су представници Оснивача.

Пословником о раду Управног одбора, у складу са Статутом уређује се начин рада Управног одбора СБПБ ,,Ковин“.

У Управни одбор СБПБ ,,Ковин“ именују се:

 • За председника:

Милан Здравковић, дипл. економиста из Ковина, представник Оснивача

 • За чланове:
 1. Мирјана Паулица, дипл. економисткиња из Мраморка, представница Оснивача;
 2. Др Срђан Симић, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатрије из Београда, из реда запослених.

Председник и члан Управног одбора има право:

 • Да предлаже одржавање седница Управног одбора;
 • Да предлаже дневни ред или део дневног реда;
 • Да предлаже предлоге одлука и других аката из надлежности Управног одбора;
 • Да тражи објашњење, информације и материјале од одговарајућих служби Болнице у вези са радом Управног одбора;
 • Да поставља питања директору Болнице и другим руководиоцима о пословима из њихове области рада и тражи одговоре на постављена питања;
 • Да гласа о предлогу одлуке или да се уздржи од гласања;
 • Да бира заменика председника Управног одбора.

Председник и чланови Управног одбора СБПБ ,,Ковин“ именују се на период од четири године.

Пословник о раду Управног одбора

Пословник о раду Управног одбора

Решење о именовању Управног одбора

Решење о именовању Управног одбора

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb